Docieplenie Budynku Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Latoszynie wraz z wymianą kotła centralnego ogrzewania w głównym budynku szkoły
2017 rok, generalny wykonawca