Przebudowa i nadbudowa istniejącego Budynku usługowego na Budynek Mieszkalny-usługowo-handlowy przy ul. Szkolnej 32 w Jaśle
2018 rok, Generalny Wykonawca