Termomodernizacja Państwowej Szkoły Muzycznej I- Stopnia w Dębicy
Roboty dachowe, 2019 rok, podwykonawca