Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 14 w Tarnowie 
Roboty budowlane bez robót instalacji WOD-KAN-GAZ-CO, 2016 rok, podwykonawca