Termomodernizacja Sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie
Roboty elewacyjne, 2016, podwykonawca