Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Dębicy
Roboty elewacyjne (ok. 4000 m2) – podwykonawca, 2006 rok