Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 w Dębicy, roboty elewacyjne budynku warsztatów, 2010 rok, podwykonawca