Budowa 2 Budynków Mieszkalnych Wielorodzinnych w Bieczu przy ul. Parkowej
2018 rok, generalny wykonawca