Budowa Ratusza Miejskiego w Dębicy. Roboty wykończeniowe piwnic oraz wejścia głównego na parterze. Podwykonawca, 2005 rok