Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębicy
2016 rok, generalny wykonawca